Våra tjänster

Elinstallationer

Allt inom el – för tryggt och kostnadseffektivt boende. Elinstallationer för nybyggen, renoveringar, om- och tillbyggnader.

 • Hur säkert är vårt elsystem?
 • Vilken belastning ska vi planera för?
 • Räcker jordfelsbrytare eller ska vi gå igenom alltihop?
 • Hur ska vi planera belysning och elektroniska funktioner i nybygget?
 • Vilken belysning ger bäst färgåtergivning i köket?
 • Hur gör vi olika ”rum” i vardagsrummet med ljusnyanser och timerfunktioner?
 • Hur belyser vi fasaden?
 • Hur kan vi fjärrstyra allt?

Både vid nybyggnationer och renoveringar ska många beslut fattas om elinstallationer, belysning, funktioner och utrustning. Det finns så otroligt mycket att välja bland och utvecklingen går snabbt. Rådgör med oss. Från Elar’n får du erfarna, kunniga råd. Dessutom kan vi bistå med effektiv samordning av hantverkarna så att allt görs i rätt ordning. Du sparar både tid och pengar om elinstallationerna görs vid rätt tidpunkt eftersom man då behöver riva så lite som möjligt.

Elarn’s kunder
 • Privatpersoner och företag
 • Villor och bostadsrätter

Du är välkommen med både små och stora uppdrag. Vi erbjuder dig trygg rådgivning innan, och effektiva lösningar under tiden projektet pågår.

Elrenoveringar

Trygghet

Felaktiga elinstallationer, dåliga anslutningar, ålder och slitage kan leda till brand och elolyckor. Minska risken för elbränder och elolyckor hemma hos dig. Elar’n testar hela systemet, du får ett utförligt protokoll: elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och teknisk standard, samt vad som behövs för att anläggningen ska uppfylla moderna föreskrifter, eller för att öka komforten.

Vanliga säkerhetslösningar
 • Jordfelsbrytare
 • Spisvakt
 • Åsk- och överspänningsskydd
 • Petsäkra uttag
 • Frysskydd
 • Larm och övervakning
Varför bör man elrenovera?

Äldre elinstallationer, mer än 50 år, är i stort behov av renovering. Elinstallationerna är ofta även feldimensionerade. Den ökande användningen av elektriska apparater och belysning har gjort den undermålig, i vissa fall till och med brandfarlig. 

Syftet med en elrenovering är att höja den tekniska nivån på installationen så att den uppfyller kraven på säkerhet och komfort enligt gällande föreskrifter och vedertagen standard.

Föreslagen arbetsordning 
 • Innan arbetet börjar bryts strömmen. Jag ordnar provisorisk ström till kyl/sval och andra förbrukare, enligt överenskommelse.
 • Öppning av alla vägguttag, strömbrytare för utbyte av gamla ledningar rum för rum.
 • Montering av nya strömbrytare, vägg- och lamputtag.
 • Gamla el-centraler byts ut mot nya. Anläggningen färdigställs och provas.

Statusbesiktningar

På fem år har antalet elrelaterade bränder ökat med 50 procent och står nu för 20-30 procent av alla bostadsbränder. Felaktiga installationer, dåliga anslutningar, ålder och slitage ökar risken för brand och elolyckor. Elar’n gör besiktningar anpassade efter aktuellt behov, från okulärbesiktningar till fördjupade tekniska kontroller och mätningar.

Eltest

Eltesten är en grundlig  besiktning. Den omfattar bland annat test av central och säkringar, kontroll  av uttag och kablar, stickprovskontroll av dosor och strömbrytare, prestanda  och elsäkerhetsmätningar.  Ett utförligt  protokoll ger besked om elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska  standard. Du får också veta vilka fel som behöver rättas till för att anläggningen ska  uppfylla gällande föreskrifter, eller för att öka komforten.

Undersökning med värmekamera

Otätheter, bristande isolering, vatten och fukt visar sig i form av temperaturavvikelser i en byggnad. Elar’n är certifierad termograför och kan med värmekamera upptäcka dessa temperaturavvikelser så att åtgärder kan sättas in innan allvarliga fel eller skador uppstår. Du får resultatet av värmekameraundersökningen med utvärdering, sammanställning, bilder och kommentarer på ett USB-minne.