Solenergi är ett intressant alternativ i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Elar’n samarbetar med Luleå tekniska universitet och testar lösningar som passar bra på vår nordliga breddgrad. Här ses en solcellsanläggning i Tornedalen uppförd av Elar’n.