Elrenoveringar

Trygghet

Felaktiga elinstallationer, dåliga anslutningar, ålder och slitage kan leda till brand och elolyckor. Minska risken för elbränder och elolyckor hemma hos dig. Elar’n testar hela systemet, du får ett utförligt protokoll: elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och teknisk standard, samt vad som behövs för att anläggningen ska uppfylla moderna föreskrifter, eller för att öka komforten.

Vanliga säkerhetslösningar
  • Jordfelsbrytare
  • Spisvakt
  • Åsk- och överspänningsskydd
  • Petsäkra uttag
  • Frysskydd
  • Larm och övervakning
Varför bör man elrenovera?

Äldre elinstallationer, mer än 50 år, är i stort behov av renovering. Elinstallationerna är ofta även feldimensionerade. Den ökande användningen av elektriska apparater och belysning har gjort den undermålig, i vissa fall till och med brandfarlig. 

Syftet med en elrenovering är att höja den tekniska nivån på installationen så att den uppfyller kraven på säkerhet och komfort enligt gällande föreskrifter och vedertagen standard.

Föreslagen arbetsordning 
  • Innan arbetet börjar bryts strömmen. Jag ordnar provisorisk ström till kyl/sval och andra förbrukare, enligt överenskommelse.
  • Öppning av alla vägguttag, strömbrytare för utbyte av gamla ledningar rum för rum.
  • Montering av nya strömbrytare, vägg- och lamputtag.
  • Gamla el-centraler byts ut mot nya. Anläggningen färdigställs och provas.